Monday, April 27, 2009

TEMA HARI GURU MALAYSIA

 • 2009 Guru Pembina Negara Bangsa
 • 2008 Guru Cemerlang Negara Terbilang
 • 2007 Guru Penjana Modal Insan Gemilang
 • 2006 Pendidikan Bestari Pemangkin Kegemilangan
 • 2005 Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan
 • 2004 Guru Berkualiti Pemangkin Kegemilangan
 • 2003 Guru Berkualiti Aspirasi Negara
 • 2002 Guru Berkualiti Aspirasi Negara
 • 2001 Memartabatkan Profesion Keguruan tanggungjawab Bersama
 • 2000 Bersatu Memartabatkan Profesion Keguruan
 • 1999 Guru Berkesan Pendidikan Cemerlang
 • 1998 Guru Penyemai Tanggungjawab Bersama
 • 1997 Guru Bestari Sekolah Bestari
 • 1996 Guru Malaysia Teras Pendidikan Bertaraf Dunia
 • 1995 Permuafakatan dan Perpaduan Menjayakan Wawasan
 • 1994 Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan
 • 1993 Guru Inovatif dan Kreatif Menjayakan Wawasan
 • 1992 Guru Cemerlang Teras Kejayaan Wawasan
 • 1991 Ke Arah Pendidikan Cemerlang
 • 1990 Pendidikan Bermutu Masyarakat Sejahtera
 • 1989 Guru Pembina Budaya Ilmu
 • 1989 Guru Pembina Budaya Ilmu
 • 1988 Guru Pengasas Budaya Membaca
 • 1987 Pendidikan Ke Arah Kesejahteraan Insan
 • 1986 Pendidikan Teras Nasionalisme
 • 1985 Guru dan Masyarakat Asas Kemajuan Pendidikan
 • 1984 Kepimpinan Berteladan Kesempurnaan Pendidikan
 • 1983 Kepimpinan Berteladan Teras Pendidikan
 • 1982 Ke Arah Kecekapan Guru Dan Pendidikan Bermutu
 • 1981 Pengorbanan Guru Kejayaan Rakyat
 • 1980 Pendidikan Teras Perpaduan Negara
 • 1979 Murid Sejahtera Negara Jaya
 • 1978 Guru Pembentuk Generasi Akan Datang
 • 1977 Dedikasi dan Disiplin Asas Kemajuan Pendidikan
 • 1976 Pendidikan Moral Dalam Zaman Kemajuan Pendidikan
 • 1975 Guru dan Pembangunan Negara
 • 1974 Peranan Guru Dalam Zaman Sains dan Teknologi
 • 1973 Kerjasama Ibu Bapa Untuk Kemajuan Pendidikan
 • 1972 Peranan Guru Dalam Pembangunan Negara

1 comment:

pc said...

Guru yang boleh ingat tema tema tahun ni dan tahun tahun sebelum nya tentulah guru yan memiliki enthusiasm yang tinggi dalam kerjayanya.