Saturday, April 4, 2009

Seronok seksa orang

Oleh Suliati Asri, Harnizam Zahari dan Razlan Adli Zain
rencana@hmetro.com.my

SABAN tahun, kerajaan membelanjakan jutaan ringgit bagi meningkatkan mutu pendidikan di negara ini.Dalam pembentangan mini bajet untuk 2010, baru-baru ini, RM1.95 bilion diperuntukkan kerajaan untuk memberikan yang terbaik kepada generasi muda.
Usaha itu bukan saja untuk meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga melahirkan generasi Ulul Albab iaitu mereka yang berpegang teguh kepada ajaran Islam dan berilmu pengetahuan.Namun, apabila pelaksanaan dijalankan bagai mencapai sasaran itu, timbul pula pelbagai masalah yang menggemparkan kita, antaranya kes buli.Masyarakat tidak faham mengapa masalah ini masih berlaku walaupun Kementerian Pelajaran menubuhkan jawatankuasa petugas khas bagi menangani isu buli di sekolah sejak April 2004.Sejauh mana keberkesanan kaedah pengawasan dan pembasmian masalah ini masih menjadi tanda tanya. Masalah ini juga cukup membimbangkan berikutan isu buli lebih cenderung dilakukan satu kaum saja iaitu orang Melayu.Kita semua sedia maklum, Islam sangat mementingkan kemurnian hidup dalam bermasyarakat dan menolak sama sekali perlakuan buruk seperti buli selain memerintahkan penganutnya berbaik sesama manusia. Firman Allah: "Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya, kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."(An-Nisa':1).Kajian Presiden Persatuan Psikologi Malaysia (Prisma), Prof Datin Dr Noran Fauziah Yaakub mendapati ada beberapa faktor yang menyebabkan kes buli ini terjadi.Antara faktor mendorong seseorang itu menjadi pembuli kerana mereka puas apabila menyakiti mangsa secara lisan dan fizikal.Ini menjadikan mereka seronok dengan kejayaannya dan mendorongnya terus melakukan buli.Selain itu, latar belakang keluarga yang bermasalah, pengaruh rakan dan media serta nilai peribadi yang rendah juga faktor penyumbang kepada pembabitan seseorang itu sebagai pembuli.Ini kerana perkembangan emosi dan psikologi remaja amat berkait rapat dengan tumbesaran mereka. Ada yang mengatakan bahawa alam remaja adalah suatu jangka masa yang penuh dengan konflik dan masalah. Kesimpulan yang diperoleh dari kajian itu mendapati pembuli sebenarnya menghadapi masalah emosi kerana mereka memperoleh kepuasan dengan melihat penderitaan orang lain.Dalam konteks ini, emosi dapat ditakrifkan sebagai keadaan yang membabitkan rohani dan fisiologikal dengan pelbagai perasaan, pemikiran dan kelakuan.Jadi, masalah kesihatan emosi ini bergantung sepenuhnya kepada kesihatan hati mereka kerana hati yang sihat membantu melahirkan emosi manusia yang tenang serta baik.Hati yang sakit memberi impak yang besar kepada pemiliknya sama ada dari sudut mental dan fizikal. Firman Allah: "Dalam hati mereka terdapat penyakit (syak dan hasad dengki), maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka; dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dengan sebab mereka berdusta (dan mendustakan kebenaran)." (Al-Baqarah:10).Hati mempunyai peranan membantu manusia menghadapi cabaran hidup terutama ketika berhadapan dengan konflik dan tekanan, khususnya golongan pelajar.Pada ketika itu mereka melalui kehidupan yang berliku di samping sentiasa mencuba untuk memenuhi impian sendiri dan ibu bapa. Oleh itu, jika berlaku konflik dalaman yang membabitkan hati, ia hanya dapat diselesaikan dengan kembali kepada asas ajaran Islam iaitu zikir. Namun, sejauh mana zikir ini dapat membantu kerana sudah banyak kaedah dilakukan termasuk menghukum dan memberi kaunseling, adakah ia berkesan?Islam mensyariatkan umatnya berzikir secara terus menerus. Ini kerana zikir dapat diaplikasikan melalui amalan yang berbentuk wajib iaitu solat serta sunat seperti membaca al-Quran, bertahmid, bertasbih, bertakbir dan bertahlil. Zikir juga membantu menghilangkan sifat riak dan takbur, memperoleh ketenangan dalam menjalani kehidupan serta menjauhi sifat gahflah atau lalai.Menurut kajian, apabila seseorang itu berzikir dengan mengulangi kalimat Allah, beberapa kawasan otak menjadi aktif. Otak yang segar dan cergas secara tidak langsung mempengaruhi hati untuk terus melakukan kebaikan.Allah berfirman: "Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk neraka jahanam banyak dari jin dan manusia yang mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami dengannya (ayat-ayat Allah), dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orang yang lalai." (Al-A'raaf:179)Oleh yang demikian, pihak bertanggungjawab perlu lebih kreatif dan menggunakan apa juga cara dalam menangani permasalahan ini agar hasrat negara dalam melahirkan generasi Ulul Albab tercapai.Selain itu juga, ibu bapa dan guru perlu memainkan peranan penting kerana mereka adalah orang yang paling rapat dengan remaja.Media masa dan masyarakat secara umumnya perlu menjalankan tanggungjawab murni ini kerana generasi Ulul Albab hanya terdidik oleh generasi yang bersifat seperti mereka.

No comments: